Hopp til innhold

– Sendrektighet og rot

Sametinget kan miste muligheten til å påvirke bruken av verneområder fordi de somler. – Kritikkverdig, roper opposisjonen.

Sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Willy Ørnebakk, er rystet over at Sametinget ikke har fått oppnevnt representant til arbeidsutvalget.

– Dette er et nytt eksempel på rot og sendrektighet fra Sametinget side, og vi er på nytt blitt hengende i bakevja i en viktig sak.

Sametinget ble som eneste instans i februar invitert av Miljøverndepartementet til å bli med på å bestemme hvilke områder som skal vernes i Finnmark.

Kan ennå rekke det

Arbeidsgruppa skal gi råd til Miljøverndepartementet om hvordan nasjonalparker og andre vernede områder skal brukes og beskyttes. Leder i gruppa, Eli Moen, sier Sametingets synspunkter i forhold til samiske interesser, slik som reindrift, er vesentlige.

Men Moen vet foreløpig ikke hvem hun skal forholde seg til. Likevel påpeker hun at Sametinget ennå kan påvirke rapporten som skal være klar i oktober. Men da må representanten være med fra og med neste møte, som er 24. mai.

Kritikerne sier nå at det ikke er første gang at Sametinget somler og bruker tid på slike oppnevnelser.

Sametingsdebatt på Nordaførr

Flere nyheter fra Troms og Finnmark