Hopp til innhold

– Sametinget bør støtte romfolket

Sametinget får kritikk for manglende støtte til romfolket. – De kan ikke bare støtte minoriteter utenfor Norge, mener Nordlys-redaktør.

Kritikk mot sametinget i romfolk-saken

Redaktør i Nordlys, Anders Opdahl mener sametinget bør tale romfolkets sak.

Sametinget får kritikk fordi de ikke har engasjert seg i debatten om romfolket. Fra flere hold reageres det på at tinget, som støtter urfolk og minoriteter i andre land, ikke gjør det samme når romfolket trenger hjelp i Norge.

Redaktør i Nordlys, Anders Opdahl reagerer på at sametinget ikke har kjent sin besøkelsestid.

– Med den historien som Sametinget er tuftet på, de har opplevd hat og undertrykkelse, tenker jeg at sametinget bør spille en rolle for å være talsmann for andre nasjonale minoriteter. Særlig med tanke på den hatefulle ordvekslingen som har opstått rundt romfolket.

– Mangler fingerspissfølelse

Silje Muotka

Sametingsrepresentant Silje Muotka sier Sametinget er forpliktet til å engasjere seg i romfolket.

Foto: Trygve Hongset

Opdahl mener det at Sametinget tidligere har støttet minoriteter i land som New Zealand og Guatemala, gjør det ekstra ille at de ikke støtter opp om romfolket, som trenger hjelp i Norge.

– Det er flott at Sametinget støtter andre lands minoriteter, men når det oppstår en slik situasjon i Norge, forventer jeg at vi ser et lignende engasjement også her, Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor de ikke har gjort det, kanskje er det mangel på fingerspissfølelse, sier Opdahl.

– Vi har en forpliktelse

Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka (NSR) utelukker ikke at sametinget vil komme til å spille en mer aktiv rolle i saken om romfolket fremover.

– Det ligger en forpliktelse i at Sametinget har ressurser og overskudd til å kjempe for andre. Jeg mener at vi kan spille en rolle, kanskje som kontaktledd mellom lokale og nasjonale myndigheter og romfolket.

Olli: – Saken er spesiell

Sametingspresident Egil Olli sier det er klart at romfolket er en minoritet som må tas vare på, og at Sametinget kommer til å ta tak i saken.

– Vi kommer til å ta tak i dette, men saken om romfolket er spesiell. Myndigheter i flere land må gå sammen med romfolket for å finne en løsning, siden romfolket reiser over landegrensene. Det er ikke sikkert at de ønsker å bosette seg fast i Norge. Vi finner ikke en løsning uten god dialog med folket det gjelder, sier Olli.