Hopp til innhold

– Noen har vært mer sentrale enn andre

Aktor mener telefonsamtalene mellom de tiltalte er sentrale bevis for narkotikatrafikken som har foregått. Narkotikarettssaken i Nord-Troms tingrett nærmer seg slutten. Rollefordelinga viser at det dreier seg om organisert kriminalitet, sier aktor.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Narkotikarettssak i Nord-Troms tingrett.

Totalt står åtte menn tiltalt for å ha organisert og frakta store mengder hasj og amfetamin fra Oslo til Nord-Norge. Torsdag startet sluttprosedyrene.

Det er i retten lagt fram omfattende materiale fra overvåking og telefonavlytting, såkalt kommunikasjonskontroll.

Store verdier

Flere av de tiltalte har erkjent straffskyld for noen av tiltalepunktene. Ingen av de tiltalte har erkjent at de har fraktet amfetamin, men har sagt de trodde det bare dreide seg om hasj.

– Det er åpenbart at de tiltalte har visst hva de har fraktet, fordi de visste at dette hadde stor pengeverdi, mener aktor Hugo Henstein.

Det er blant annet gjort beslag av 9,5 kg metamfetamin og 20 kg hasj fra det som regnes for å være en stor smuglerrute fra Oslo til Nord-Norge.

Hells Angels-rettssak

Fra rettssalen i Nord-Troms tingrett torsdag.

Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

Mafiaparagrafen og hierarki

Aktoratet ønsker å få dem dømt for organisert kriminalitet, og mener de har vært del av en organisert gruppe som har kjøpt og oppbevart store mengder narkotika.

Flere av de tiltalte regnes som fullverdige medlemmer av motorsykkelklubben Hells Angels, andre har løsere tilknytning til klubben. Et strengt hierarki er typisk for organiserte kriminelle grupper.

– I vår sak er det klart at noen gir beskjeder som andre utfører. De som tar i stoffet er de som i høyeste grad eksponerer seg. De som eksponerer seg minst og gir ordrer er de som er fullverdige medlemmer av Hells Angels, sier aktor.

Han mener rollefordelinga har vært sentral.

Overvåkingsbilde

Dette er et av bildene som har blitt lagt frem som bevis under rettssaken. Bildet viser et møte på en bensinstasjon i Nordkjosbotn der aktoratet mener 8 kg hasj ble overlevert.

Foto: Overvåkingskamera

– Visste hva de gjorde

– Noen av de tiltalte eksponerer seg i stor grad. De har bare status som hangarounds eller prospekts, eller de har hatt en enda løsere tilknytning til HA. Noen av dem har fungert som rene kurerer.

– Vi mener denne gruppa sammen over tid har holdt på med narkotikatrafikk. De har hatt særskilte egne oppgaver knyttet til fem leveranser fra Sør-Norge til Nord-Norge.

– De har visst hva de har holdt på med, og noen har vært mer sentrale enn andre, sa Hugo Henstein.

Kodespråk

Aktor Hugo Henstein brukte i sluttprosedyren torsdag tid på å gå gjennom mange av telefonsamtalene, trafikkdata og annet overvåkingsmateriale som er lagt fram som bevis.

Dette mener aktoratet danner et godt bilde over det som har foregått, og er bevis på transporter av narkotika fra Oslo til Nord-Norge, i tidsrommet mars 2011, til oktober 2011.

Mange av telefonsamtalene som er lagt fram for retten har foregått på et kodet språk, mener aktoratet.

Aktor Hugo Henstein

– De har visst hva de har holdt på med, og noen har vært mer sentrale enn andre, sa aktor Hugo Henstein.

Foto: Turi Enoksen / NRK