– Lot seg ikke bruke

Rikspolitikerne lot seg ikke bruke av aksjonister som ønsker større sykehus til Alta, mener Leif Gøran Wasskog, leder av Finnmark Venstre. Denne uken skrev fem Finnmarks-ordførere en kronikk i Dagbladet at kravet om sykehus til Alta overskygget alle andre saker i valgkampen. Engasjementet rundt sykehussaken er et alvor man må ta hensyn til, sier Wasskog.