Hopp til innhold

– Kom dere ut av oljetåka

Det var oppfordringen fra Natur og Ungdom i Nord-Norge til sine eldre politikerkollegaer fra nord. – Nordnorske politikere må komme seg ut av oljetåka og legge til rette for alternativ næringsutvikling i nord, mener ungdommene.

Natur og Ungdom aksjonerer

Nordnorsk ungdom fra Natur og Ungdom aksjonerte for å få sine eldre politikere til å tenke alternativt

Foto: Aslak Bjørn / Natur og Ungdom

Lørdag aksjonerte nordnorsk ungdom fra Natur og Ungdom i Tromsø. Aksjonen var rettet mot regjeringas forslag om å lyse ut rekordmange oljeblokker i Barentshavet og å lyse ut blokker nord for det som av Polarinstituttet er definert som iskanten i Arktis.

– Vi må tørre å velge alternativene, ellers har vi ingen sjanse til å finne en løsning som gjør at vi unngår farlige klimaendringer, sier Karianne Andersen, leder i Finnmark Natur og Ungdom.

Aksjonen var en del av Natur og Ungdom Nordområdekonferanse i Tromsø. Førti ungdommer fra Nord-Norge var samlet for diskutere ressurser, energi og politisk utvikling i Nord-Norge.
På lørdag arrangerte de debatt med tema: Hvor går Nord-Norge – ressurser og energi, fossilt eller fornybart?

Karianne Andersen

Leder i Finnmark Natur og Ungdom mener vi må tenke alternativt for å unngå farlige klimaendringer

Foto: Aslak Bjørn / Natur og Ungdom

Fersk rapport viser store muligheter

Natur og Ungdom mener at mulighetene i Nord-Norge er så mye mer enn olje og gass. De henviser til rapporten «Framtid i Nord», som tidligere i april ble overlevert til næringsminister Monica Mæland.

I rapporten har Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge. Dette skjer i forbindelse med kunnskapsinnhenting når forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2011 skal oppdateres.

I en pressemelding skriver Natur og Ungdom:

«Rapporten tar for seg mulighetene som finnes i blant annet reiseliv, fornybar energi og marine næringer, og er omtalt som tidenes største mulighetsstudie av Nord-Norge. Nå krever Natur og Ungdom i Nord-Norge at rapporten tas i bruk.»

– Dette er en rapport som motbeviser det dystre bildet som politikere her nordfra til stadighet tegner av Nord-Norge. Dette er den største mulighetsstudien for vår landsdel som noen gang er gjennomført. Nå må den tas i bruk, sier Kine Heines, leder i Troms Natur og Ungdom.

Har forståelse for synspunktene

I debatten deltok blant andre stortingsrepresentantene Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet og Regina Alexandrova fra Høyre.

Helga Pedersen sier til NRK at hun har stor forståelse for Natur og Ungdoms synspunkter, men sier at vi må løse to problemer samtidig.

Helga Pedersen

Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet har forståelse for Natur og Ungdoms standspunkter, men sier vi må løse to problemer samtidig

Foto: Scanpix

– Vi må både skaffe nok energi til verden og løse klimaproblematikken, sier hun.

Hun mener det ikke er grunnlag for å stanse oljeletingen i nord. Tvert imot er Norge stormakt når det gjelder teknologi i forbindelse med oljeleting. Dette er noe også andre selskaper og nasjoner drar nytte av, sier hun.

Norge har også vært en pådriver når det gjelder CO2-avgift og kvotesystem.

– Vi må også i framtida sørge for at forurenser betaler, sier hun.