Historiker: – Kirken bør beklage heksebrenningene

Kirken bør komme med en offisiell beklagelse for heksebrenningen. Det mener ekspert på trolldomsprosessene.

Blix

Historiker Rune Blix Hagen mener kirken burde beklage heksebrenningene som skjedde i Finnmark.

Foto: unknown

– Kirken bør komme med en offisiell beklagelse for trolldomsprosessene, mener førsteamanuensis i historie Rune Blix Hagen ved Universitetet i Tromsø.

Forrige uke ble Steilneset Minnested i Vardø åpnet til minne om de trolldomsdømte i Finnmark.

Katolse kirke har beklaget

Blix Hagen mener det nå er på tide at kirken beklager sin rolle i prosessene.

– Den katolske kirke har gjort det for flere år siden, så det hadde vært på sin plass at den norske kirken også så på hvilke historisk rolle de geistlige har hatt i denne forbindelsen, sier han.

Heksemonumentet i Vardø

Verdenspressen strømmet til Vardø for å se heksemonumentet som ble åpnet i juni.

Foto: Jan Sverre Ulle

Brant heksene

Minnesmerket over heksebrenningen er plassert der nær 90 kvinner ble brent som hekser under hekseprosessene i Finnmark.

Det var mange rike kjøpmannsfruer som slo seg ned i Øst-Finnmark på 1600-tallet. Flere av dem endte sine liv på bålene i Vardø, etter summeriske rettssaker der rykter, overtro og misunnelse hadde fritt spillerom.

De ble brent på bålet fordi det ble sagt at de kunne ganne, helbrede eller gjøre seg om til et dyr. Og vardøværingene på 1600-tallet var i følge historikerne et svært lite tolerant folkeferd.

Indirekte, men viktig rolle

Blix Hagen ønsker ikke å tildele prestene mer skyld enn de faktisk hadde i trolldomsprosessene, men mener de hadde en indirekte, men viktig rolle i trolldomsprosessene i Finnmark.

– De lokale prestene har hatt en rolle i utenomrettslig sammenheng, med å få de tiltalte til å tilstå og truet med helvetes pinsler og lignende.

Han savner likevel en mer strukturert debatt om hvilken rolle kirken spilte.

– Fra tid til annen hører man jo representanter fra norsk geistlighet ta opp dette. Så de kunne vært gjort på en litt mer systematisk måte – hvordan man skal forholde seg til den litt blodige historien som den norske kirken har til dette emne, sier han.

Heksemonumentet i Vardø

Inne i heksemonumentet er denne bål-skulpturen plassert.

Foto: Jan Sverre Ulle

Kan ikke beklage

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland bispedømme mener kirken spilte en mindre rolle i trolldomsprosessene i Finnmark.

Han forteller at det først og fremst ikke er hans mandat å komme med en slik beklagelse.

– Hvis det er noen som skal beklage noe på kirkens vegne, så må det behandles på kirkemøte. Det er ingen som har noen fullmakt til å gå ut å beklage kirkens rolle i en slik historisk hendelse. Så vidt jeg vet spilte ikke kirken en framtredende rolle i hekseprosessene i Vardø, sier han.

Glad for monumentet

Video nsps_upload_2009_12_17_20_20_42_1776.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Monument over heksebrenning

Biskop Kjølaas er likevel glad for at monumentet er reist. Han mener det er en viktig påminnelse om det som skjedde.

– Det er en dyp tragedie, og en historie som vi ikke kan være stolt av, og som vi var en del av. Jeg er glad for at minnesmerke nå er reist, slik at det som skjedde med ofrene ikke blir glemt.