– Dette er et reinbeitedistrikt. Det kan ikke folk se bort fra

Reineierne i Tromsø krever at kommunen setter en stopper for utbyggingen på Kvaløya. Flere steder i landet blir det stadig vanskeligere å drive med reindrift, på grunn av utbygging og urbanisering.

Byreinen i Tromsø

Reindriftsnæringa mener det ikke er plass til flere reinsdyr på Kvaløya i Tromsø. Her fra boligfeltet Strand, hvor det har kommet opp over 300 boliger siden 2011.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Folk glemmer at dette er reinbeiteland, at reinen har vært her hele tiden. Nå ser vi at stadig mer av beitelandet går tapt. For oss er det den store kampen, sier reineier Risten Aleksandersen.

Hun og ektemannen Reiulf Aleksandersen har i tre år holdt på med reindrift på Kvaløya i Tromsø, en bydel i stadig vekst.

Risten Turi

Risten Aleksandersen er sterk motstander av vindkraftanlegget som er under bygging på Kvaløya, og mener det vil ødelegge for reindrifta i området.

Foto: Lisa Rypeng

Å drive med rein i bynære strøk blir en stadig vanskeligere oppgave. Midt i matfatet for reinflokken på Kvaløya er et vindkraftanlegg under oppføring. Noen kilometer unna bygges en ny alpinbakke.

Gjennom åra har reindrifta også måttet gradvis vike plass for økt boligbygging. Reinsdyr som hindrer trafikken, eller går inn i folks hager er en kilde til stadig konflikt.

En parallell er reindrifta i Hammerfest, som i årevis lå i konflikt med kommunen på grunn av reinsdyr som forvillet seg inn i byen. Her ble problemene til slutt løst gjennom å bygge et nytt reingjerde.

Reiulf må tjene penger og starter turistkjøring med rein. Det byr på nye utfordringer. Han er ensom på i Tromsø og kjenner på savnet etter familien. I møter om den store vindmølleutbyggingen kommer det fram nye detaljer.

– Grensen er nådd for hva vi tåler

Nå krever reineierne på Kvaløya ved Tromsø at bremsene settes på. Det kommer fram i utkastet til ny distriktsplan for reinnæringen på Kvaløya.

I planen skriver Kvaløya reinbeitedistrikt at ulike inngrep i distriktet de siste 20 åra har ført til en vesentlig forringelse av flytte- og trekkleiene i området. Forringelsen knytter seg i hovedsak til bolig- og hyttebygging, samt bygging av et vindkraftanlegg.

Grensen er nådd for hvor mye reinnæringa tåler, mener reinbeitedistriktet, som har lov til å holde inntil 600 dyr på Kvaløya.

– Det høye trykket gjør det vanskeligere å samle flokken, det blir vanskeligere å holde på med reindrift. Det må vi få forståelse for fra myndigheter, turoperatører og folk flest, sier Reiulf Aleksandersen.

Reiulf Aleksandersen i Reindrømmen

Reiulf Aleksandersen og kona Risten har i tre år drevet reindrift på Kvaløya.

Foto: David Gonzalez / NRK

Per Kitti driver den andre av to reindriftsenheter på Kvaløya. Også han frykter at den økte urbaniseringen til slutt vil føre til at det ikke lenger er mulig å leve av reindrift på øya.

Selv får han til stadighet kjeft på grunn av reinsdyr som sperrer trafikken, eller forviller seg inn i hagene til de som bor på Kvaløysletta.

– Det har kommet trusler både mot reinsdyra og mot meg, sier Per Kitti, som har mer enn tretti års erfaring som reindriftsutøver på Kvaløya.

Bydelsrådet: – må akseptere reindrifta

Konfliktene rundt reindrifta på Kvaløya har også vært et gjentakende tema i Kvaløysletta bydelsråd. Rådet har tidligere tatt til orde for å avvikle reindrifta på øya, men har nå endret syn.

– Vi tok en runde på dette i sommer, og konkluderte da med at reinsdyr er noe vi må akseptere. De har vært her lenger enn det vi har vært, sier leder i bydelsrådet, Lene Thorstensen.

Hun sier at huseiere som ikke vil ha reinsdyr i hagen selv må iverksette tiltak, som for eksempel inngjerding.

– Vi kan ikke være sinte på dem som faktisk har lov til å drive reindrift. Da må vi heller være sinte på dem som bestemmer, sier Thorstensen.