Hopp til innhold

– Avtalen har også gode sider

Jo Inge Hesjevik frå Høgre er på talarstolen i Vadsø no. Han meiner Gardermoen-avtalen har nokre svake sider, men ser også fleire gode sider ved avtalen. Mellom anna siktar han til at Finnmark fekk gjennomslag for at formannskapsmodellen skal nyttast i den nye storregionen, og dessutan at det blir bygd opp fleire nye, sterke kompetansemiljø.