– Asylbarn bør ikke bo nær rusmisbrukere

Rusmisbruker og politi er enige med kommuneoverlegen i Tromsø: – Unge asylsøkere og rusavhengige bør ikke bo vegg i vegg.

Det skal opprettes asylmottak for mindreårige i Tromsø.

Hero vil etablere et midlertidig asylmottak for mindreårige i Grønnegata 105 i Tromsø sentrum. Dette er nabobygget til Grønnegata 103, som er en kommunal bolig for personer med rus- og psykiske lidelser. Kommuneoverlegen i Tromsø, Trond Brattland reagerer på avgjørelsen, og har skrevet brev til Hero om saken.

Trond Brattland

Trond Brattland er kommuneoverlege i Tromsø kommune.

Foto: Tove Jensen

– Sannsynligheten for at dette vil øke kontakten mellom rusmiljøet i byen og de unge asylsøkerne er overhengende. De som skal bo i mottaket er sårbare på mange områder, og det å sikre trygghet og stabilitet uten ruspåvirkning er derfor svært viktig for disse ungdommene, skriver kommuneoverlegen.

Nå får kommuneoverlegen støtte fra både politiet og en av brukerne av den kommunale boligen for personer med rus- og psykiske lidelser.

Enormt behov for asylmottak

Bjørn Fridfeldt Regiondirektør UDI Nord

Bjørn Fridfeldt er regiondirektør i UDI Nord.

Foto: NRK

Men både UDI og stiftelsen Hero mener de ikke har noe valg i den pressede situasjonen med å skaffe boliger.

– Nå er det slik at behovet for innkvartering er så stort at vi løper foran for å finne plasser, og deretter kommer ungdommene, sier Bjørn Fridfeldt, regiondirektør i UDI Nord.

Hero lover døgnkontinuerlig bemanning på mottaket, men det beroliger ikke politiet.

– Heldøgnsbemanning er ingen garanti for å klare å følge opp ungdommene i et sentrumsnært område, sier Morten Pettersen, politistasjonssjef i Tromsø.