Betalte ut 297 millioner kroner i erstatning til voldsofre

Erstatningen etter 22. juli har i liten grad påvirket beløpet, sier informasjonsansvarlig for Kontoret for voldsoffererstatning.

Kvinne, mishandling, parforhold, vold

Aldri tidligere har det blitt utbetalt så mye i voldsoffererstatning i Norge.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Aldri tidligere har det blitt utbetalt så mye i voldsoffererstatning i Norge.

Tilsvarende tall for 2011 var kr 219 millioner. Det kommer fram av en pressemelding fra kontoret for voldsoffererstatning.

22. juli-søknader

Utøya

Kontorets behandling av saker etter 22. juli har i liten grad påvirket beløpet. Dette skyldes at Kontoret først 15. desember 2012.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan, som ligger i Vardø i Finnmark.

Kontoret behandler søknader fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

Informasjonsansvarlig ved voldsoffererstatningen, Ivar André Holm, sier i pressemeldingen at de har så vidt startet behandlingen av søknader etter 22. juli.

Ivar André Holm

Informasjonsansvarlig ved voldsoffererstatningen, Ivar André Holm, sier at de har så vidt startet behandlingen av søknader etter 22. juli.

Foto: Kontoret for voldsoffererstatning

– 15. desember startet den ordinære behandlingen etter 22. juli. Vi regner med å ha behandlet de fleste av disse søknadene før påske, sier han.

– Vil ta tid

Holm påpeker at noen av sakene vil det ta lenger tid å behandle.

– Det tar tid før en enedelig kan konstatere omfanget av personskadene, og hvordan dette påvirker skadelidtes eller den etterlattes studieprogresjon og fremtidige arbeidsevne. Det er derfor, på nåværende tidspunkt, vanskelig å si når Kontoret kan sette en sluttstrek for behandlingen av søknader etter 22. juli, sier han.