25 stillinger er borte – defineres som faglig styrking av kontoret

Omorganiseringen av Skatteetaten skulle føre til ei styrking av skattekontoret i Vadsø. Nå er rundt 25 stillinger forsvunnet fra kontoret. Men skattedirektoratet definerer det som ei faglig styrking.

Skatt i nord

De ansatte ved skattekontoret i Vadsø frykter at enda flere stillinger skal forsvinne allerede i år.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Skattekontoret i Vadsø skulle være en suksesshistorie. Etter at fylkesskattekontoret ble avvikla i 2008 overtok kontoret kontrollen av alle private skattytere i Oslo. Det førte til ei kraftig oppbygging med etter hvert over 40 ansatte. Kontoret ble også brukt som et eksempel på at alt ikke trenger å bli sentralisert.

– Styrking av skattekontor betyr ikke nødvendigvis flere ansatte, sier direktør for regionavdelinga i skattedirektoratet, Øivind Strømme.

Antall ansatte halvert

De siste åra har skattekontoret i Vadsø opplevd en halvering av antall ansatte, samtidig som arbeidsoppgaver er overført til Tromsø og Alta. De ansatte frykter at enda flere arbeidsplasser ryker allerede i høst. Dette til tross for Skatteetaten så sent som i fjor lovte ei styrking av kontoret.

Ordfører i Vadsø, Hans.Jacob Bønå

Ordfører i Vadsø, Hans-Jakob Bønå, reagerer på det han mener er ei svekking av skattekontoret i Vadsø.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Dette reagerer ordfører i Vadsø, Hans-Jakob Bønå (H), kraftig på:

– Jeg syns jo det høres litt spesielt ut, og jeg skulle gjerne hørt definisjonen på den styrkinga når de ikke tilfører mer ressurser. For jeg føler i hvert fall at man har svekka kontoret så lenge der er fjerna 25 stillinger, sier Bønå som mener at det nå må politisk styring til.

Ei faglig styrking

Øivind Strømme i skattedirektoratets regionavdeling forklarer at Skatteetaten bruker litt ulike begreper.

Øyvind Strømme, direktør for regionavdelinga, Skattedirektoratet

Direktør for regionavdelinga i skattedirektoratet, Øivind Strømme, sier at de ønsker å styrke de faglige miljøene.

Foto: Baard Brinchmann Loevvig / Skattedirektoratet

– Vi ønsker å styrke det faglige miljøet, og med det mener vi at skattekontorene, generelt for hele landet, blir spesialisert i større grad. I stedet for at det skal være flere fagmiljøer på et kontor, så blir det bare ett eller veldig få fagmiljøer på et kontor. Og sånn sett sier vi da også at et kontor blir faglig styrka, sier Strømme.

– Så når dere sier at det styrkes, betyr det ikke nødvendigvis flere ansatte?

– Nei, det gjør det ikke.

Ingen politiske føringer

Omorganiseringa av Skattetaten ble utført på oppdrag av finansdepartementet. Informasjonsavdelinga i departementet opplyser det ikke er gitt noe politiske føringer om antall ansatte etter omlegginga på kontorene.

Ordfører i Vadsø, Hans-Jakob Bønå, ser ikke logikken i det som har skjedd.

– Stillingene i Vadsø er ikke besatt etter hvert som det har vært naturlig avgang ved pensjonsalder eller folk har slutta og flytta. Men man har benytta høvet til å flytte dem til andre kommuner. Og det er, sånn som jeg ser det, en svekkelse av Vadsø-kontoret, sier ordføreren.