19 personer omkommet i brann i år

Så langt i år har 19 personer omkommet i branner her i landet. Det er like mange som i første halvår i fjor.
Totalt omkom det 35 personer i 2015. Det er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979. Over halvparten av de som har omkommet i brann er over 67 år. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.