Hopp til innhold

148 husstander uten strøm nå

Feilene i nettet i Lavangen er utbedret og kundene i dette områdetfått strømmen tilbake. Sist var innkobling av Tennevoll-området kl. 18:17. Linja har hatt en rekke feil og skader som først må identifiseres, deretter rettes. Totalt har vi hattom lag 30-35 trær som har falt over linja på strekningen over Lavangseidet. I tillegg har det vært flere skader i isolatorene i mastetoppene og ytterligere to steder med trefall over linja. Status kl. 19:00 er at det i hovedsak er tre områder som er strømløse, Aursfjord, Takelvdalen og området rundt Målselvfossen. Samlet utgjør dette 148 kunder. Ved Målselvfossen ligger linja på bakken. Det drives nå trerydding og selskapet skal strekke opp linja nå før den kan settes i drift. For Aursfjord er linja brutt og skjøtes sammen nå. I Takelvdalen driver vi feilsøking for å finne eksakt årsak. Det kan skyldes trefall over linja. Troms Kraft fortsetter arbeidet med å utbedre andre mindre feil, men også eventuelle nye feil som oppstår i kjølvannet av uværet. I morgen forberedes det å besiktige linjenettet i løpet av dagslyset i morgen for å forebygge nye feil ved å rydde annen vegetasjon som står for fall. Flere av etterfeilene som oppstår nå skyldes trær som har blitt svekket under uværet og som til syvende og sist faller over linjenettet.'