– Fiskehelse bør være viktigst

– Fiskehelse og fiskevelferd bør bli det øverste målet for norsk lakseforvaltning, sier Aud Skrudland som er spesialinspektør i Mattilsynet. Lakselus og svinn fører til at hver femte fisk dør før den blir slaktet. Skudland mener satsing på fiskehelse kan gjøre næringa både mer bærekraftig og mer lønnsom. – Vi må legge om forvaltningen av norsk oppdrett. Vi må begynne å belønne de oppdretterne som leverer gode resultater, tar vare på fisken og har lavt svinn, sier hun.