Hopp til innhold

- Verre enn oljeutslipp

Fiskere i Finnmark frykter kongekrabben mer enn oljeutslipp

Video KRABBE-250610-ND1840_TR.mp4

Fiskere i Finnmark frykter at spredningen av kongekrabben langs kysten skal få langt alvorligere konsekvenser enn et oljeutslipp.

I dag ble det såkalte utryddelsesfisket vest for Nordkapp avsluttet. Rundt 70 tonn krabbe har blitt fanget siden mai.

Kongekrabbefiske

Fisker Egil Arne Brochmann heiser ombord en av over 100 krabbeteiner.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

NRK får være med en av dem som var med på fisket, Arne Egil Brochman, ut fra Snefjord i Måsøy. Han kan fortelle om fangst av kongekrabbe steder hvor arten ikke har vært før.

– Nei, her har vi aldri fanget krabbe før. Her har vi blant annet fått en stor hunnkrabbe med rundt 300.000 egg. Den er gyteklar, sier Brochman.

Har kongekrabben begynt å gyte i Vest-Finnmark?

– Ja, den har nok kommet til Repparfjorden og rundt Kvalsund, også til Alta har jeg hørt at den har kommet.

Svartelistet art

Ny forskning viser store skader på bunnen av Varangerfjorden , hvor krabben har vært lengst i Norge.

Kongekrabben står på den norske svartelista som en av de farligste fremmede artene vi har i norsk natur.

Les mer om kongekrabben i FremmedArtsBasen

Likevel er ikke arten helt uvelkommen, i fjor ble det fisket krabbe for 150 millioner kroner i Finnmark.

Nett-TV: Kongekrabben, venn eller fiende?

– Verre enn utslipp

Jacob West i Hammerfest fiskarlag, frykter krabben mer enn et oljeutslipp. Han frykter at spredningen ikke kan stanses, og krever at utrydningsfisket vest for Nordkapp trappes kraftig opp.

– Et utslipp kan man rydde opp i, selv om det tar tid. I verste fall blir det ikke mulig å rydde opp i krabbeproblemet.