Hopp til innhold

- Samene må delta

Norske Samers Riksforbund mener samene må være sentrale i en nord-norsk reiselivssatsing.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen, sametingsrepresentant for NSR.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at samene må være sentral i det nye nordnorske reiselivsselskapet som er under etablering.

I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen 50 millioner kroner til dette selskapet.

- Et slik felles nordnorsk reiselivsselskap vil være særdeles viktig for markedsføringen og profileringen av landsdelen, sier sametingsrepresentant for NSR, Ann-Mari Thomassen, i en pressemelding.

- Dessverre synes de samiske interessene som vanlig å være fullstendig utelatt av det gode selskap. Det til tross for at det samiske er et meget sentralt element i nordnorsk reiseliv.

Vil unngå «plastikksamer»

NSR mener at samisk kulturuttrykk skal brukes med respekt i reiselivet, og på en måte som kommer samene selv til nytte.

Det kan bare skje dersom samene selv deltar i de store reiselivssatsingene i landsdelen.

- Jeg forventer nå at landsdelutvalget inkluderer Sametinget som en sentral premissleverandør i forhold til samisk reiselivssatsing i nord.

I Finland satses det stort på det samiske med «plastikksamer» og samiske suvenirer made in Hong Kong, sier Thomassen.

- Dette er ikke noe vi ønsker å kopiere her i Norge. Nettopp derfor er det så viktig at samene er med der reiselivsavgjørelsene blir tatt, uttaler Thomassen.

Sentralt selskap

Det er Landsdelsutvalget som har vedtatt å gå inn for å etablere et selskap for markedsføring og profilering av Nord-Norge som reiselivsmål i utlandet. Selskapet skal være et samarbeid mellom næringsaktører og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Saken behandles på fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark henholdsvis den 13., 14. og 15. oktober. Sluttbehandling gjøres i Landsdelsutvalgets møte 19. og 20. november.