Hopp til innhold

- Private fondskunder er trygge

Banksjef beroliger kundene.

Terra
Foto: NRK

Konkursen i Terra Securities får ikke konsekvenser for vanlige, private fondssparere.

Det er et annet selskap, Terra fondsforvaltning, som plasserer privatpersoners sparepenger i fond på vegne av sparebankene.

- Vi kan berolige fondskundene våre med at plasseringene deres er helt trygge, sier salgssjef Bjørn Strand i Harstad Sparebank. Banken er en av sparebankene som står bak Terra-gruppen.

- Verdien til privatkundene våre blir ikke rammet, sier Strand til NRK.

Strand regner med et påtrykk fra bankkunder som er bekymra for sine plasseringer etter at  konkursen i Terra Securities ble kjent i formiddag.

Bekymret for ryktet

Flere sparebankansatte NRK har vært i kontakt med i dag er bekymret over ryktet til Terra etter konkursen. Terra-navnet er trolig svekka etter saken med de 4 Nordlands-kommunene som nå risikerer å tape svært store pengebeløp på sine plasseringer gjort av Terra Securities.

- Føler med de bankansatte

Forbundsleder Jorunn Berland i Finansforbundet sier hun  føler ekstra med ansatte som jobber i sparebanker i Terra-gruppen og som daglig utfører rådgivningstjenester overfor massemarkedet. - De opplever at det som har skjedd i Terra Securities også rammer deres virksomhet og omdømme, sier Berland til NTB. Hun sier at kundene skal være trygge på at finansielle rådgivere har tilstrekkelig kompetanse og baserer sine råd på etiske retningslinjer.

Finansforbundet jobber sammen med Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Sparebankforeningen og Verdipapirfondenes forening for å utvikle en nasjonal autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. Målet for dette arbeidet er å etablere en ordning som har høy legitimitet og troverdighet hos publikum, myndigheter og de enkelte finansbedrifter, sier Berland.