Hopp til innhold

- Mer norsk og engelsk

Karasjok Arbeiderparti tar nå til orde for en debatt om samisk skolepolitikk.

Nils Johan Gaup

Nils Johan Gaup.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Karasjok Arbeiderparti vil ha mer norsk og engelsk på samiske skoler, og begrunner dette med at skolene må legge til rette for at samisk ungdom må være godt rustet når de skal ta videre utdanning på skoler som bruker engelsk eller spesialisert norsk språk i undervisningen.

- Vi må sørge for at samisk ungdom er bedre rustet for både nasjonale og internasjonale høgskoler og universiteter, sier Nils Johan Gaup, leder i Karasjok Arbeiderparti.

- Alt skal foregå på samisk, og jeg tror vi er nødt til å ta en diskusjon om det virkelig er ideelt for utviklingen av det samiske samfunnet.

Gaup mener at dette vil kunne styrke det samiske samfunnet på lang sikt.

- Opplæringen må følge ungdommens behov for å komme seg «ut i verden» å lære mer og komme tilbake til oss med ny kompetanse.

Kritiserer NSR

Karasjok Arbeiderparti ønsker å sette fokus på samisk skolepolitikk og retter samtidig kritikk mot Norske Samers Riskforbund (NSR) som har samisk språkpolitikk blant sine hjertesaker.

Partiet mener kjernefag må foregå på det språk som gir best gevinst for elevene med tanke på videre skolegang og kompetansebygging.

- Vi er nødt til å innse at våre elever skal videre på høyskole, internasjonale skoler og så videre. Og det betyr at vi må vår terminologi være i overenskomst med resten av samfunnet.

Karasjok Arbeiderparti presiserer samtidig at de ønsker egne tiltak for samiske områder der språket og kulturen ikke står like sterkt som i Karasjok og Kautokeino.

NSR har ikke vært tilgjengelig for kommentar på denne saken.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark