Hopp til innhold

- Fefo-styret ingen næringsforening

Det sier styreleder Erling Fløtten som helst vil holde både reindrifta og bøndene unna styreverv i Fefo.

Erling Fløtten
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Bøndene i Finnmark jobber nå for å få en plass i styret i Finnmarkseiendommen. Men det synes ikke styreleder i Fefo, Erling Fløtten, er en god ide.

På et fylkeskommunalt landbruksmøte sa han at bøndene heller bør jobbe for å fjerne reindrifta fra Fefo-styret. Bondelagsleder i Finnmark, Fred Johnsen, kaller utspillet utidig.

- Vi synes det var et utidig utsagn å komme med. Vi mener jo at både bøndene og reineierne bør være representert i Fefos styre. Vi er jo tross alt to av de største arealbrukerne i Finnmark.

Vil ikke ha en kamp alle mot alle

Reindrifta er altså allerede på plass i styret, representerrt av Per A. Bæhr. Men Fløtten er redd for at om bøndene også skal inn i styret, så vil snart andre næringsinteresser kreve det samme.

- Skal jordbruksnæringa inn, så kommer andre næringer også til å banke på døra vår for å få komme inn. Det er for eksempel nærliggende å tro at turistnæringa som er større enn både jordbruk og reindrift når det gjelder arbeidsplasser, også kan tenke seg en plass i Fefo styret. Og da er vi i næringssammenheng inne i en kamp alle mot alle, og det er slett ikke den ideelle målsetningen med Fefo.

- Merkelig utspill

Reindriftas representant i styret, Per A. Bæhr, poengterer at både reindrifta og bøndene ønsker et forsatt godt sammarbeid, og at Fløttens forslag dermed virker lite gjennomtenkt.

- Dette var et merkelig utspill fra Fløtten. Det virker som om det er lite gjennomtenkt. Reindriftas representasjon i Fefo styret er regulert gjennom Finnmarksloven, og fastslått en gang for alle der.

- Bedre i Troms og Nordland

I Troms og Nordland er det åpnet for at både bønder og reineiere skal være med i et fremtidig forvaltningsorgan.

Fred Johnsen i Finnmark Bondelag håper at også Fefo velger den løsningen.

- De er kommet et godt skritt videre i Troms og Nordland, og vi håper selvsagt på at også Fefo skal lande på samme løsning.

Uenig

Men akkurat det kan Ikke Fløtten garantere.

- Jeg er uenig i den måten å tenke på. Jeg føler at det ikke er den rette veien å gå. Men det er mulig at man tenker seg en annen type forvaltning av de områdene i Nordland og Troms som skal inn under samme type bestemmelser som her i Finnmark.