Tror på forlengelse av jernbanen

Etter ivrig kamp gjennom mange år har jernbaneentusiast Hilde Sagland tro på at en forlengelse av Nord-Norge-banen kan bli en realitet.

Hilde Sagland

Hilde Sagland i Olsborg, har fått tro på forlengelse av Nord-Norge-banen

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Med togstasjon og åtte meter jernbanespor i hagen, kan man si at kvinnen fra Olsborg i Målselv, er en av de største forkjemperen for jernbane nord for Fauske.

Hun mener at en utredning om å forlenge banen fra Fauske til Tromsø, med forgreining til Harstad og Narvik, er et virkelig gjennombrudd.

– Lokale politikere har sagt det ikke har vært noen vits i å kjempe fordi vi ikke har nasjonale politikere med oss, mens nasjonale politikere har hevdet det samme om lokale politikere. Nå ser vi at holdningen er snudd, sier hun.

Togentusiasten mener en satsing på et skikkelig stambanenett vil binde hele landet sammen og gi store positive ringvirkninger for landsdelen.

– Med skikkelig samferdsel vil utviklingen komme, som den gjør ellers der jernbanesporene går. Nå har jeg stor tro på at jernbanen kommer, sier hun.