Tror på boplikt

Ordfører i Gratangen, Eva Ottesen, tror at flere kommuner blir nødt til å innføre boplikt, eller såkalt nullkonsesjon. Mange distriktskommuner har en stor andel fritidsboliger som står tomme store deler av året samtidig som de har boligmangel. I Gratangen innførte de boplikt i 2010, siden det er 28 eiendommer med boplikt blitt behandlet i kommunen. Det sikrer at barnefamilier får seg bolig, og det er det vi ønsker, sier Ottesen.