NRK Meny
Normal

Trafikkskadde Annelin vant i Høyesterett

Annelin Kreutzer (27) vant fram i Høyesterett med krav om ny beregning av forsikringsutbetalingen, etter at hun ble funksjonshemmet i en trafikkulykke for sju år siden.

Annelin Kreutzer

Etter flere års lang kamp har den trafikkskadde småbarnsmoren vunnet i Høyesterett.

Foto: Espen Johnsen

Småbarnsmoren Annelin Kreutzer (27) ble påkjørt en regntung desemberdag i 2007. Hun var på vei over Tromsøysundveien i bydelen Lunheim i Tromsø da hun ble truffet av en bil.

Etter ulykken ble Kreutzer, som har eneomsorg for en 11 år gammel sønn, fullstendig pleietrengende.

Nå kan dommen i Høyesterett få konsekvenser for andre erstatningssaker.

Større utbetaling

Annelin Kreutzer

Annelin Kreutzer fikk saken sin behandlet i storkammer. Det er en ordning som brukes ved spesielt viktige saker.

Foto: Espen Johnsen

Kvinnen var tilkjent erstatning basert på en såkalt kapitaliseringsrente på 5 prosent. Den angir forventet avkastning fremover i tid, og kvinnen mente den var satt urealistisk høyt.

På grunn av skadene hun ble påført har hun rett på erstatsnigsbeløp som skal vare livet ut. Renten avgjør størrelsen på dette beløpet. En lavere rente vil gi et større utbetalingsbeløp.

Retten forutsetter at deler av erstatningsbeløpet investeres for å gi avkastning fremover i tid.

Bilføreren kunne ikke klandres

Det tidligere utbetalte erstatningsbeløpet ble trukket fra.

I tillegg ble nesten fire millioner kroner trukket fra på grunn av at retten mener Kreutzer opptrådte uaktsomt da ulykken skjedde.

Hun hadde ikke refleks, det var mørkt, og politiet har ikke funnet grunn til å klandre bilføreren for ulykken.

Foreldrene til Annelin Kreutzer valgte å flytte fra Finnsnes til Tromsø etter ulykken. Familien fikk bygd en spesialbolig til 16,5 millioner kroner på Tromsøya.

Kreutzer og sønnen bor i det spesialbygde huset, og foreldrene har vergeansvar for både henne og sønnen.

– En seier

Christian Lundin

– Uten en ressurssterk far ville hun ikke fått riktig erstatning, sier advokat Christian Lundin.

Foto: Ness Lundin Advokater

Advokat Christian Lundin, som representerer Kreutzer, har lenge ment at en forventet avkastning på 5 prosent er for høyt.

– Selv ikke de profesjonelle forvalterne i oljefondet forventer å klare å oppnå en avkastning på dette nivået, og bankinnskuddsrenten går stadig nedover, sier Lundin til NTB etter at dommen ble avsagt.

Selv om kvinnen ikke fikk med hold på samtlige punkter, mener Lundin dommen er å anse som en seier.

– Etter over tre års kamp er det seiret over forsikringsselskapet ved at Høyesterett har bestemt at erstatningen skal settes til 9,7 millioner kroner, basert på en kapitaliseringsrente på 4 prosent. I tillegg er hun tilkjent totalt 3,6 millioner i sakskostnader.

Beløpet er nesten tre ganger så høyt som det forsikringsselskapet opprinnelig tilbød, forteller Lundin.

Kapitaliseringsrenten endres for første gang

«I tråd med tidligere rettspraksis uttalte Høyesterett at deler av erstatningen må forventes investert i aksjer og eventuelt i andre typer særlig sikre obligasjoner, ved siden av statsobligasjoner og bankinnskudd. Det må også tas hensyn til at en del av erstatningen gjerne brukes til å finansiere bolig».

Det skriver Høyesterett i en uttalelse om dommen.

De elleve dommerne som behandlet saken, kom fram til at kapitaliseringsrenten som hovedregel burde være 4 prosent.

Det er første gang siden 1993 at denne renten endres.

Stor betydning for skadde

Stine Neverdal

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Foto: CF Wesenberg

Stine Neverdal i Finans Norge sier dommen ikke var overraskende.

– Dette vil bety at det kommer til å bli noe dyrere når det gjelder erstatningsutbetalingene, men skatteulempen blir også satt ned. Akkurat hvor mye konsekvensen blir har vi ikke fått regnet ut ennå.

Erstatningsutbetalingene vil bli justert opp ut fra at kapitaliseringsrenten når blir fire prosent. Selskapene retter seg etter det Høyesterett har kommet frem til.

– Dette vil ha konsekvenser for det som gjelder fremtidig tap for de skadde. Det har størst betydning for de trafikkskadde som har lenge igjen til pensjonsalder.

Elleve dommere

Landets øverste domstol gjentok også tidligere rettspraksis om at den aktuelle renten skal baseres på forventninger om realavkastning.

Saken gikk i storkammer, det vil si at elleve dommere stemmer, i stedet for fem slik det vanligvis er når en avdeling i Høyesterett avgjør en sak.

Storkammer er en ordning som brukes ved spesielt viktige saker, noe som skjer omtrent én gang i året.