NRK Meny
Normal

Tillitsvalgte ved Høgskolen i Harstad vil stoppe sammenslåingen med UiT

De hovedtillitsvalgte ved Høgskolen har ikke lenger tillit til fusjonsprosessen, og mener den bør utsettes.

Høgskolen i Harstad

Ansatte ved Høgskolen i Harstad vil ikke fortsette prosessen med å slå sammen høgskolen og UiT, Norges arktiske universitet.

Foto: Mathis Eira / NRK

Dette har samtlige hovedtillitsvalgte ved HiH blitt enige om i dag.

Overkjørt av styret

Bakgrunnen for mistilliten er at høgskolestyret har uttrykt et klart ønske om at det skal opprettes et eget fakultet under UiT, Norge arktiske universitet, i Harstad. De tillitsvalgte mener at dette er et spørsmål som skal diskuteres i selve fusjonsprosessen.

I vedtaket fra alle fagforbundene ved høgskolen, blir det slått fast at de har mistet all tillit til prosessen, fordi styret ved UiT har gjort et vedtak som vil føre til at Harstad ikke får et eget fakultet.

Utsett prosessen

Representanter for samtlige fagforeninger ved Høgskolen i Harstad sier at de har mistet all tillit til selve prosessen.

Derfor krever både Unio/Forskerforbundet, LO/NTL, Akademikerne og YS/Parat at fusjonsprosessen må utsettes.

Ikke gjort vedtak

Assisterende universitetsdirektør Britt Elin Steinveg, sier at det ikke er gjort noe vedtak i universitetsstyret om den framtidige organiseringen av det sammenslåtte universitetet.

– Status i fusjonsprosessen var oppe som en orienteringssak, men det ble ikke gjort noe vedtak.

Ifølge planene skal spørsmål om organisering opp i styremøtet 27. oktober.