Tildelt kvensk språkpris

Agnes Eriksen og Eira Söderholm får Kvensk språkpris. Dette for sin innsats for å fremme, utvikle og bevare kvensk språk. Det er første gang prisen deles ut. Juryen har bestemt å dele prisen mellom to verdige vinnere som på ulikt vis har gjort en særlig innsats for kvensk over lang tid. Det er Språkrådet som deler ut prisen.