Sykehuskritikk opp i UNN-styret

Den skarpe kritikken mot Universitetssykehuset Nord-Norge blir behandlet på et ekstraordinært styremøte fredag.

Bård Magne Pedersen om tilsyn ved UNN

– Vi hadde som tilsynsmyndighet behov for å si ifra om forhold som vi ikke er fornøyd med ved UNN, sier fylkesmann Bård Magne Pedersen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Kritikken av dårlige melderutiner til tilsynsmyndighetene kommer både fra fylkesmannen, Helse- og omsorgsdepartementet, legeforeningen og politikere.

Det var fylkesmannen i Troms, Både Magne Pedersen som varslet Helse- og omsorgsdepartementet om kritikkverdige forhold ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det er svært sjelden at fylkesmannen går til et slikt skritt.

Varslingen førte til at ledelsen i helseforetaket Helse Nord ble innkalt på teppet i departementet med beskjed om å bedre varslingen og melderutinene ved alvorlige uhell i behandlingen av pasientene.

Se også: Tillitsvalgte på UNN svarer på de negative medieoppslagene om sykehuset

– Måtte si ifra

– Vi hadde som tilsynsmyndighet behov for å si ifra om forhold som vi ikke er fornøyd med når det gjelder UNN og oss som tilsynsmyndighet, sier Pedersen.

Dette fikk stortingspolitikerne Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Kjersti Toppe (Sp) til å henge seg på kritikken, og forsterke den.

Fylkesmannen retter også sterk kritikk til meldepliktsordningen.

– Det er saker ved UNN som etter loven skal meldes og som ikke er blitt meldt inn. Det har vi noen tilfeller av. Noen vil si det er historie, men det er til dels alvorlige saker, sier Pedersen.

Ikke beroliget

Torgeir Knag Fylkesnes fra SV sier han ikke er beroliget etter pressekonferansen på UNN tirsdag. Der sa flere tillitsvalgte i Fagforbundet at rutinene med meldeplikt er blitt bedre og at sykehuset kan vise til en klar resultatforbedring på flere områder.

Torgeir Knag Fylkesnes i vrimlehallen på Stortinget

Torgeir Knag Fylkesnes opplever at problemene ved UNN har eskalert over flere år.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Lege Mads Gilbert understreket samtidig at dette ikke var en støtteerklæring til ledelsen ved UNNs fire sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen.

– Dette er en sak jeg har fulgt over flere år og uttrykt min bekymring over, både til UNN-ledelsen, statsråden og i Stortinget, sier Fylkesnes til NRK.

Fylkesnes forteller at han stadig får telefoner fra ansatte på UNN som forteller om uakseptable situasjoner og forhold ved pasientsikkerheten.

– Det virker som dette problemet bare eskalerer. Da er det er min plikt som folkevalgt og ombudsmann for den nordnorske befolkning å si ifra, sier han.

Er ikke overrasket

President i Den norske legeforening, Marit Hermansen, er ikke overrasket over det som nå er avdekket gjennom fylkesmannen.

– Våre tillitsvalgte ved UNN i Tromsø har i flere år gitt mange advarsler om sviktende åpenhetskultur og meldekultur. Det har ledelsen ved UNN har ignorert. Vår oppfatning bekreftes av fjorårets nasjonale pasientsikkerhetsundersøkelse, sier Hermansen.

Uenig

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sier han ikke er enig i legeforeningens oppfatning av saken.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi har hatt noen saker der vi har vært og fortsatt er uenig med legeforeningen. De vet meget godt at vi er inne i en positiv og konstruktiv prosess der vi diskuterer noen av disse sakene med hjelp av Spekter. Jeg har forventninger om at det blir en prosess som vi og legeforeningen kan bli fornøyd med, sier Tor Ingebrigtsen.