NRK Meny
Normal

Svensker bygde ulovlige hytter i Norge: – Må rives

Sju gjeterhytter som svenske reindriftssamer har bygget ved Altevatn i Bardu, må rives. Det sier Fylkesmannen, som har avslått anken fra de svenske reindriftssamene på rivingsvedtaket fra Bardu kommune.

Altevann konflikt

Arkivbilde fra en tidligere demonstrasjon.

Foto: Arild Moe / NRK

– Bardu kommune har nå fått godkjenning til å følge opp vedtaket om å rive hyttene, sier Per Elvestad, som er leder av avdeling for plan og reindrift hos Fylkesmannen i Troms.

Striden rundt hyttene ved Altevann går langt tilbake i tid. Både norske og svenske reindriftsutøvere har beiterett ved Altevann, til ulike deler av året. Reindriftssamer fra de svenske samebyene Saarivuoma og Talma har bygget det de mener er lovlige driftsbygninger til reindriften. De viser til den historiske loven Lappekodisillen fra 1751, i tillegg til en høyesterettsom fra 1968.

Kart Altevann

Altevann ligger ikke så langt unna den svenske grensa, og har i århundre vært et beiteområde brukt av svenske reindriftssamer.

Foto: NRK

Men Bardu kommune er uenige, og peker blant annet på at flere av hytteeierne søkte om oppføring lenge etter at hyttene stod ferdige.

Kommunen krevde at hyttene ble revet innen 1. april 2011, men hytteeierne anket vedtaket.

Nå har Fylkesmannen behandlet anken, og konkludert med at hyttene må rives. NRK har ikke fått kontakt med samebyene for å kommentere vedtaket.

Må fatte nytt vedtak

Men det er ikke så enkelt som å kreve at hyttene rives. Siden vedtaket ble fattet allerede i 2011, har det nå gått så lang tid at Bardus politikere er nødt til å fatte et nytt vedtak om riving dersom det skal være gyldig, sier leder for plan og utvikling i Bardu, Per Åke Heimdal.

– I og med at det nå har gått så lang tid, så må rådmannen nå legge frem sak om vedtak om nytt forelegg, så må politikerne bestemme, sier Heimdal.

Ønsker ny konvensjon

Floken om svenske reindriftshytter ved Altevann er blitt forsøkt løst av flere myndighetsnivåer i Norge: Bardu kommune, reindriftsforvaltninga, Fylkesmannen og Landbruksdepartementet. Reindriftsloven og plan- og bygningsloven regulerer saken, men Elvestad sier at de svenske reindriftssamene ser annerledes på det.

– Vi har norsk lovverk og prosedyrer å forholde oss til, uansett om det er norske eller svenske reineiere. De må søke i forhold til det reindriftsmessige behovet og få det godkjent, og så søke etter Plan- og bygningsloven for å få satt opp hyttene. Noen av de svenske samebyene er uenige i prosedyrene, sier Elvestad.

Han sier at Fylkesmannen nå håper at en konvensjon mellom norske og svenske myndigheter kommer på plass.

– Da vil det være mye enklere å forholde seg til slike ting.