Normal

Stor snøskredfare: – Det er en krevende situasjon i hele Troms

Skredvarslingen har sendt ut varsel om stor snøskredfare, og vaktleder Emma Barfod sier det krever mye kunnskap å ferdes i fjellet i dette været.

Uvær på fjellet kan komme brått

Skredvarslingen er entydig: det er stor fare for å bli tatt av snøskred i fjellet nå.

Foto: Christian Strand / Den Norske Turistforening

– Det er en krevende situasjon i hele Troms, det er kommet mye nysnø, og i kombinasjon med kraftig vind blir det betydelige snøskredfare, sier vaktleder ved Snøskredvarslingen, Emma Barfod.

Snøskredvarsler Emma Barfod

Emma Barfod, snøskredvarsler.

Foto: Stig Storheil / NVE

Varsom.no, som registrerer snøskredvarsler for hele landet, har oppjustert faregraden til 4 i Kåfjord for tirsdag. Det betyr stor snøskredfare, og hvis et skred går kan det ødelegge både hus og skog.

  • Faregrad 4: stor skredfare: Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder.

I de andre fjellregionene i Troms er det betydelig snøskredfare.

– Med faregrad 3 og 4 skal det veldig lite til for en skiløper å løse ut skred, i tillegg kan det gå naturlige skred. Det gjelder å holde seg spesielt unna leformasjoner der det har bygd seg opp store fokksnø-ansamlinger, sier Barfod.

– Det krever veldig mye kunnskap å ferdes i fjellet nå.

Årsaken til det høye snøskredvarselet er mye snø, i kombinasjon med polare lavtrykk og bygeaktivitet.

– Der det har kommet mest snø er det mest krevende, og det vil fortsette med bygevær framover. Det ser ut som det er i Kåfjord det vil komme mest de neste dagene, så der må de være ekstra forsiktig, sier Barfod.

Hun oppfordrer alle til å følge med på www.varsom.no, der oppdaterte skredvarsler oppdateres daglig.

– Les varselet, og se på skredproblemene. Der står det også konkrete råd om hvordan man skal oppføre seg i de ulike situasjonene, sier Barfod.