Stor skredfare

Store mengder nedbør og kraftig vind fører de neste dagene til stor skredfare i Troms. Mandag meldes det om stor skredfare – faregrad 4 – i indre Troms, mens det i resten av Troms er betydelig skredfare – faregrad 3. Fortsatt vind og nedbør fører imidlertid til at skredfaren i hele Troms tirsdag oppjusteres til faregrad 4.