Spår voldsom trafikkvekst

Utviklinga i olje- og gass-sektoren i Barentshavet fører til at flyplasser i Finnmark må oppgraderes for en milliard de neste ti årene.

Alta lufthavn
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Veksten i flytrafikken i nordområdene kommer til å bli mye kraftigere i årene som kommer, enn den har vært til nå. Årsaken er turisme og olje- og gassvirksomhet i Barentshavet.

Sjtokman

Avinor nevner særlig Sjtokman-utbygginga i Nasjonal Transportplan, og konsernsjefen sier Avinor må bruke mye penger på flyplassene i Finnmark de ti kommende åra.

- Når vi snakker om terminalbygg, bygningsmasse og banesiden i forbindelse med helikopterbaser, må vi legge inn bortimot et milliardbeløp i tiårsperioden vi går inn i, sier konsernsjef Sverre Quale i Avinor. 

Se Nett-TV: Lite nysatsing på vei

Venter debatt

Samtidig spår Avinor-sjefen at debatten om nedlegging av flyplasser etter hvert vil komme. Soria Moria-erklæringa slår fast at ingen flyplasser skal legges ned uten at vertskommunene selv går inn for det.

- Men på lengre sikt vil det komme opp en diskusjon hvilke flyplasser man bør satse mer på i forbindelse med blant annet olje og gass, turisme - og andre forhold, som kan virke inn som reisemønster, bru og tunnel, som kan gjøre avstanden kortere. Men det er ikke vårt bord å beslutte. Vi utreder og gir innstilling, og så er det våre eiere, politikerne, som bestemmer.

- Men vil det være bedre samfunnsøkonomi?

- Vi har ikke regnet på det, men dette vil vi måtte gå nærmere inn på, sier Quale.

Utelukker ikke spleiselag

I tillegg til stamflyplassene, har mange regionale flyplasser hatt en kraftig vekst siden Snøhvitutbygginga startet.

Kraftigst har den vært i Hammerfest, og nå vil politikerne ha en ny flyplass. De foreslår en kombinert statlig og privat finansiering eller forskuttering.

Avinor-sjefen vil ikke utelukke forslaget.

- Jeg vil ikke det, for det har noe med fleksibilitet og muligheten til å kunne få til ting sammen.