Snøhvit-gass med tankbil hjem til deg

Neste sommer kan du bytte ut oljefyren med noe mer miljøvennlig.

 

Signering av gassavtale

Morten Johan Nesvik, Statoil, Gudrun Rollefsen (BNG) og Bjørn Bjørgve (BNG) nøler ikke med å kalle gassavtalen historisk.

Foto: Ann-Helen Zachariassen

Men i første omgang er det nok bedrifter som vil dra fordeler av avtalen som ble underskrevet i dag. Selskapene som står bak tar store ord i munnen og kaller den historisk.

Fra anlegget på Melkøya skal Statoil fra høsten av levere flytende gass til tankbiler. Selskap Barents Naturgass tilbyr produktet til kunder i hele Nord-Norge.

Utslippskutt

Hvis naturgass erstatter vanligvis olje som brensel, fører det til at utslipp av CO2 reduseres med om lag 25 prosent. NOx-utslippet går ned med 75 prosent, faktisk også over 90 prosent for en del oljetyper, skriver Barents Naturgass i en pressemelding.

- Bruk av naturgass vil dermed være et viktig virkemiddel for å oppnå den reduksjonen av utslipp som Norge har forpliktet sge til, sier Gudrun B. Rollefsen.

- I tillegg bidrar naturgass til at utslipp av svovel og støv forsvinner.

Vil trolig bytte

Direktør på Polarbase AS i Hammerfest, Herold Paulsen, er en av dem som vurderer å tre inn i gassalderen for alvor.

- Både selve basevirksomheten og isoporkassefabrikken Thermo Polar er store energiforbrukere. Dersom gass blir gjort tilgjengelig, er det svært aktuelt for oss å bytte, sier Paulsen.