NRK Meny

Skal bevare boliger

De som bor i et hus bygd i perioden 1945 og 1960 kan få hjelp til å redusere energibruken, og øke kvaliteten på boligen. SINTEF Byggforsk og Husbanken skal samarbeide med lokale, regionale og nasjonale kulturvernmyndigheter for å bevare gjenreisingshus. Disse boligene har stor kulturhistorisk verdi, og skal tas vare på.