Penger til fastlegeordningen

Regjeringen vil bruke 15,6 millioner kroner for å øke rekrutteringen til fastlegeordningen i Norge-Norge. Blant virkemidlene er en fastlønnsordning for leger under utdanning. Det skal også bli enklere å kombinere utdanning med privat praksis. Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) skriver i en pressemelding at han tror dette vil gjøre det enklere å rekruttere nye fastleger til landsdelen.