NRK Meny
Normal

Høye nivåer av nitrogen på Svalbard

Nitrogennivåene i naturen på Svalbard øker. Det truer både dyr og planter.

Svalbard

Nitrogen som kommer luftveien til Svalbard kan true det arktiske økosystemet.

Foto: NRK

Johannes Rafael Kühnel

Johannes Rafael Kühnel, institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Foto: Norsk Polarinstitutt

Johannes Rafael Kühnel, ved institutt for geofag på Universitetet i Oslo, har undersøkt tilførselen av nitrogen i området rundt Ny-Ålesund på Svalbard, og studert nitrogeninnholdet i snøen om vinteren.

Torsdag la han fram sin doktorgradsavhandling. Studien er utført ved Norsk Polarinstitutt i samarbeid med Universitetet i Oslo.

– Truer dyr og planter

Kühnel funnet høye nivåer av reaktive nitrogenholdige stoffene i naturen i Ny-Ålesund.

Nitrogenstoffene transporteres gjennom luften fra sør til nord.

De siste årene har flere studier vist at nitrogen i lufta er farlig både for dyr og planter i Arktis.

Mer nedbør

Kühnel mener at nitrogenstoffene stammer fra energi- og matproduksjon i Europa, og ender opp på Svalbard via nedbør som regn, tåkepartikler og snø.

Nedbørmengden i Arktis er ventet å øke i løpet av de neste tiårene, og med nedbøren kommer det altså trolig også mer nitrogen.

– Det kan true det arktiske økosystemet ytterligere, sier Kühnel.

Fjellrev på Svalbard

Fjellreven på Svalbard blir utsatt for høye nivåer av nitrogen i lufta.

Foto: Fredrik Broms/Norsk Polarinstiutt