Mye svevestøv i Tromsø

Lørdag ventes det høy luftforurensing i Tromsø mellom klokken 12.00 og 18.00, ifølge Luftkvalitet.info. Astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer kan påvirkes. Barn med luftveislidelser, og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet.