NRK Meny
Normal

Mener gassenergi er korsiktig

Norsk gass argumenteres som bedre enn bruk av kull. Ikke nødvendigvis sant, mener klimaforsker.

Asbjørn Torvanger

Klimaforsker er skeptisk til at gass skal erstatte kull.

Foto: Cicero

På kort sikt kan økt bruk av norsk gass redusere klimautslippene i Europa, men ikke på lang sikt. Det mener klimaforsker Asbjørn Torvanger hos CICERO.

Under sin åpning av Barentshavkonfersansen sa olje- og energiminister Tord Lien at han vil ha mer norsk gass for å erstatte europeisk kull.

Det er ikke en langsiktig løsning på klimautfordringene, mener Torvanger.

– På kort og mellomlang sikt så er det bedre å bruke gass enn kull fordi det fører til relativt sett mindre CO2-utslipp. Men når vi ser at Europa sikter mot et nærmest karbonfritt energisystem mot slutten av dette århundret, så bør også vi slutte å brenne gass, sier Torvanger.

Klimaendringer i gang

EU tar sikte på å redusere sine klimagassutslipp med 80 til 95 prosent i 2050 sammenlignet med hvordan det var i 1990. Det betyr at man ønsker å kutte ned på bruken av fossile brennstoff.

Forsker Asbjørn Torvanger viser til den nyeste delrapporten fra FNs klimapanel som sier at verden allerede nå opplever konsekvensene av klimagassutslippene.

– Hvis vi skal unngå de store risikoelementene og problemene fremover så må vi drastisk redusere verdens klimagassutslipp, sier han.

Står på gass

Olje- og energiministeren mener på sin side at gass er en god løsning også på sikt.

– Jeg vet at jeg har fakta med meg når jeg sier at det er en svært kostnadseffektiv måte å redusere CO2-ustlippene på å fortatt produsere gass, og å erstatte kull med norsk gass, sier Lien.