Mangler tiltaksplaner for 88 barn

Det mangler tiltaksplaner for 88 barn i Tromsø som får oppfølgning av barnevernet, viser en oversikt fra kommunen. Slike planer er viktige for å se om de iverksatte tiltakene har ønsket effekt. Fylkeslegen har tidligere kritisert barnevernet i Tromsø for brudd på frister. Det har blitt færre brudd, men fortsatt er det ikke gjennomført 19 tilsynsbesøk.