Lite kvikksølv på Svalbard

Veksten i Asia har ikke ført til mer kvikksølv i Arktis.

Zeppelinfjellet

Utsikt fra Zeppelinstasjonen i Ny-Ålesund.

Foto: Picasa 2.0 / NRK

Forskere fra Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for luftforskning (NILU) ved Polarmiljøsenteret i Tromsø og Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har analysert prøver fra plankton, polartorsk, lodde, krykkje, ærfugl og alkekonge i Kongsfjorden på Svalbard.

Gjennom det internasjonale forskningsprosjektet COPOL har man analysert prøver som er gjort fra 1995 til 2008.

- Tidligere har man blant annet vært urolig for at den økonomiske veksten i Asia vil føre til at vi får mer opphoping av kvikksølv fraktet med luft og sjø til bl.a. steder som Svalbard. Våre funn gir ingen indikasjoner på det, sier forskningsleder Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt på Polarmiljøsenteret i Tromsø i ei pressemelding.

Vil ikke avdramatisere

I de siste åtte årene har NILU tatt luftprøver fra Zeppelinstasjonen i Ny-Ålesund.

- Målingene er utført med fem minutters intervaller døgnet rundt og viser ingen endringer i årsmidlene. Vi finner kun det som er normalverdier for kvikksølv på den nordlige halvkule, det vil si 1,5 nanogram per kubikk, sier professor Torunn Berg ved NTNU og NILU.

Selv om det er lave kvikksølvfunn på Svalbard, vil ikke forskerne avdramatisere konsekvensene ved økt økonomisk vekst og menneskelig aktivitet.

- Selv om vi inntil videre ikke kan påvise økte kvikksølvfunn i den marine næringskjeden i Kongsfjorden, så bør overvåkningen av denne og andre typen utslipp fortsette i de arktiske områdene. Det er til disse områdene globale utslipp kondenseres, og på grunn av det kalde klimaet tar det mye lengre tid før giftstoffene brytes ned, sier Wing Gabrielsen.

Hva mener du? Si din mening!