Klare for gulljakt i nord

Det svenske gruveselskapet Arctic Gold AB gjennomfører en emisjon for å hente inn 10,5 millioner kroner til selskapet.

Det skal utstedes tre millioner aksjer som tilbys et begrenset antall investorer, og prisen er satt til 3,5 kroner per aksje, melder selskapet i en pressemelding.

Målet er å finansiere utviklingen av gruveprosjektet i Biedjovággi i Kautokeino i Finnmark.

Totalt vil antall aksjer i Arctic Gold bli på nesten 10,8 millioner, mens selskapets aksjekapital blir på 21,5 millioner kroner.

For tiden har det svenske selskapet ute til høring et forslag til planprogram for gruveprosjektet. Deretter må det lages en konsekvensutredning og reguleringsplan.

Bakgrunnen for svenskenes interesse er forekomster av gull og kobber. Overfor NRK har selskapet tidligere sagt at det kan bli opprettet 100 arbeidsplasser i Indre Finnmark.