Kjemper for ny bataljon

Porsanger fatter håp om økt tilstedeværelse fra Hæren etter lekkasjer fra forsvarsministerens nye forsvarsplan.

Hæren
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Ifølge VG ønsker forsvarsministeren å etablere tre kampbataljoner med vernepliktige soldater.

- Skreddersydd for ny bataljon

Ordfører i Porsanger, Mona Skanke, mener en av bataljonene må legges til GP.

Hun peker på at lokalsamfunnet i Porsanger kan ivareta Forsvarets behov og krav.

- Vi har mulighet til å motta nye ressurser, vi har infrastruktur for trening og øving, og vi har bra fasiliteter. Jeg har stor tro på at hvis det skulle være spørsmål om å øke aktiviteten for GP så har man mulighet til det nå, sier Skanke.

Negative signaler

Mona Skanke

Ordfører Mona Skanke håper på en lys framtid for Garnisonen i Porsanger

Foto: Lars Birger Persen

Optimismen råder, selv om forsvarsministeren senest for 14 dager siden ga uttrykk for noe helt annet enn det Skanke håper på.

- Vi har jo stilt krav om at vi ønsker økt aktivitet. Da jeg og fylkesordføreren møtte henne var svaret hennes at det i hvert fall ikke var snakk om økt hæraktivitet. Heller motsatt, at Hæren skulle flyttes, forteller Skanke.

Leter med lys og lykter

Til tross for dette har også Alf E. Jakobsen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, tro på at løpet for Porsanger ikke er kjørt.

- Porsanger er en vanskelig nøtt å knekke for forsvarsministeren. Jeg oppfatter at hun er veldig klar over den sårbare situasjonen som Porsanger er i, og at de leter med lys og lykter for å finne løsninger, sier Jakobsen.