NRK Meny
Normal

Kautokeino får refs - igjen

Kommunen bryter mer enn motorferdselsloven, fastslår Siviliombudsmannen.

Snøskuter
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Naturvernforbundet i Finnmark har ligget i sammenhengende strid med Kautokeino kommune i mange år. Flere ganger har Fylkesmannen slått fast at kommunen går langt ut over det loven tillater, uten at det har hjulpet.

En opptelling fra kommunen viser at bare 6 prosent av søknadene om kjøring i utmarka ble avslått.

- Ikke flinke nok

Kautokeino argumenterer med ILO-konvensjonen gir urfolket andre rettigheter enn det som framgår av norsk lov.

Men Sivilombudsmannen er uenig, og henviser til Samerettsutvalgets innstilling. Også der heter det at kommunen må ha «særlige grunner» for å gi disp, og at ikke alle som søker kan få.

- Etter min mening så har kommunen ført en praksis som har vært i strid med signalene de har fått fra fylkesmannen. De har ikke vært flinke nok til å vurdere om det foreligger såkalt «særlige grunner» til å gi dispensasjon, slik loven krever, sier sivilombudsmann Arne Fliflet.

I tillegg til motorferdselsloven bryter kommunen også arkivloven, fordi søknadene om dispensasjon ikke blir journalført på riktig måte.

Slik saken er opplyst for meg, kan Kautokeino kommunes dispensasjonpraksis og uttrykte holdninger til overordnet forvaltningsorgan ikke aksepteres

Sivilombudsmannen

Spent på om de endrer praksis

Slik motorferdselsloven er i dag, kan kommunene fritt bryte den uten at det får konsekvenser. Men ifølge forslaget til ny motorferdselslov risikerer egenrådige kommuner både bøter og å miste retten til å gi dispensasjoner.

- Vi har påstått at det er anarki i visse kommuner. Nå får vi en se om de retter seg etter pålegget eller gir blaffen, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

- Tror du de bøyer seg?

- Det er et godt spørsmål. Men jeg velger å tro så godt om dem at de ønsker å rette seg etter reglene som gjelder, sier Elgvin.

Vil ikke gi noe svar – enda

Ordføreren i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, mener kommunen avviser flere søknader enn det statistikken viser fordi folk veiledes på forhånd om hva slags søknader de ikke vil få innvilget.

Tross kritikken vil Hætta likevel ikke gi et klart svar på om kommunen nå vil skjerpe inn dispensasjonspraksisen sin:

- Det er altfor tidlig å si. Vi må vurdere uttalelsen til Sivilombudsmannen før vi konkluderer. Men vi skal også ta hensyn til våre innbyggere.