Kampanje mot antibiotikaresistens

Regjeringa foreslår å bruke fem millioner kroner på en nasjonal kampanje mot antibiotikaresistens. Målet er å få ned bruken av antibiotika. Det kommer fram i det reviderte nasjonalbudsjettet. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er allerede flinke til å bruke lite antibiotika. I fjor var de det helseforetaket i landet som brukte minst bredspektret antibiotika, skriver UNN sin egen avis Pingvinen. Helseminister Bent Høie uttaler at antibiotika bare skal brukes når det er strengt nødvendig.