Kamp om skoler i Harstad og Vadsø

Mange elever i Harstad får ikke gå på sin nærmeste skole fra høsten av. På grunn av kommunens dårlige økonomi må mange bytte skole. I Vadsø er politikere, foreldre og lærere uenige om det skal bygges en eller to skoler.

Elevene på Ervik skole får ikke gå på sin nærmeste skole neste år.
Foto: Martin Mortensen

Elevene på Ervik skole i Harstad, får ikke gå på sin nærmeste skole neste år. Skolen legges ned og elevene busses til andre skoler i byen. Det kan kommunen bestemme med loven i hånd, fordi de har funnet fram til forarbeidet til opplæringsloven.

Foreldrene er lite fornøyde med at de nye skolene fylles til randen, og at enkelte elever derfor må gå på skoler enda lengre fra hjemstedet.

Vi liker å være her, sier Sindre Johansen ved Ervik skol

Vi liker å være her, sier Sindre Johansen ved Ervik skole.

Foto: Martin Mortensen

Anstrengt kommuneøkonomi

– Det å finne en paragraf som gjør det mulig å legge ned fem nærskoler og sende så mange elever med buss, det er kreativt, sier Foreldrerepresentant Petter Ytterstad.

Ytterstad mener det vitner om anstrengt kommuneøkonomi, og at dette ikke har noe med kvalitetssatsing å gjøre.

Lovverk, forarbeider og økonomi, uansett så er det Sindre Johansen og de andre elevene som får kjenne det på kroppen.

Det er synd, dette er en flott skole. Vi har bra lærere, vi har bra miljø og vi liker å være her, sier Sindre Johansen ved Ervik skole.

Fossen skole

Fossen skole i Vadsø er en av skolene politikerne vedtok å utvide.

Foto: Arnstein Jensen

En skole eller to skoler i Vadsø

Også i Vadsø er det debatt om skolestrukturen i kommunen. Her krever foreldre og lærere at politikerne skal revurdere sin avgjørelse om å bygge to barneskoler. De mener ên skole vil være det beste for byen.

Det er bestemt at praktbygget som sto ferdig på 60-tallet er blitt for gammelt og slitt. Foreldre og politikere enige om at byen trenger ny skole, men her stopper enigheten.

Politikerne har vedtatt å utvide de to andre skolene i byen, men mange foreldre mener denne avgjørelsen er tatt på et spinkelt grunnlag og at det er flere momenter som ikke har blitt diskutert.

Det er pedagogikken selvfølgelig, og hvordan lærerne på de ulike skolene skal samarbeide. Vi tenker også på det å drifte to skoler med hver sine gymsaler og vaktmestre, sier Per Bjørn Holm-Varsi, foreldrerepresentant for Fossen skole.

Leder i Vadsø Arbeiderparti

Bystyret har gjort mange vedtak på at vi skal ha to skoler, sier Herman Westlie som er leder i Vadsø Arbeiderparti.

Foto: Arnstein Jensen

Bystyret har gjort sitt vedtak

Fossen er en av skolene politikerne vedtok å utvide. Men etter avgjørelsen har diskusjonene fortsatt. Flere politikere i andre partier har snudd til fordel for en skole, men Arbeiderpartiet står på sitt.

Vi har ikke noe alternativ nå, bystyret har gjort mange vedtak på at vi skal ha to skoler, sier Herman Westlie som er leder i Vadsø Arbeiderparti.

Men lærerne og foreldrene mener politikerne er for fokusert på penger og plassering. De ønsker at debatten skal rettes mot hva som er best for elevene og kvalitetene på det faglige innholdet.