NRK Meny

Høring om avvikling av pliktsystem

I dag holder Stortinget høring om fiskeriministerens forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem. Tidligere har opposisjonspartiene tatt til
motmæle mot forslaget. Nå får regjeringen også motstand fra støttepartiene KrF og Venstre. Troms fylkeskommune er blant dem som i ettermiddag skal uttale seg mot forslaget.