Hektisk på krisesenteret

Tromsø krisesenter har hatt så stor pågang hittil i sommer at kvinner har måttet bli henvist til andre sentre i fylket, sier sosialfaglig medarbeider Marit Tverrfjell. Nå har situasjonen imidlertid roet seg, og senteret har igjen ledig kapasitet. Tromsø krisesenter har plass til fire kvinner og fire barn. På Krisesentrene i Harstad og Midt-Troms opplyses det at sommeren så langt har vært forholdsvis rolig.