Håpet på 1,7 milliarder – må i stedet betale nærmere 40 millioner

Troms Kraft stevnet sine revisorselskaper for 1,7 milliarder kroner hver, men kravet førte ikke frem.

Troms Kraft

Milliardsmellen i 2011 har gitt Troms Kraft en del utfordringer.

Foto: GUNNAR GRINDSTEIN / NRK

Søksmålene kommer etter skandalen som ble et faktum i 2011. Troms kraft hadde tapt 1,7 milliarder kroner på sitt datterselskap Kraft & Kultur AB i Sverige.

Fiktive milliardinntekter

Kreativ regnskapsføring gjorde at selskapet fremsto med et solid overskudd, men i realiteten var det et selskap i alvorlig krise. Fakturaer for 1,5 milliarder kroner var ikke sendt ut, men ført i regnskapet som reelle inntekter for datterselskapet.

– Det var diskusjoner i styret om de opptjente, men ikke fakturerte inntekter. Vi opplevde dette som en dårlig faktureringsprosess i selskapet, men vi fikk mange gode forklaringer i styret. Det ble sagt at det var dårlige nettavlesning hos kundene i Sverige. Det var også stor vekst i selskapet, slik at det oppsto problemer å få ut fakturaene, sa Oddbjørn Schei til NRK da saken ble behandlet i svensk tingrett. Han var styreleder i Kraft & Kultur fra 2010 til 2012. Han var også konsernsjef i Troms Kraft.

Han forklarte at ingen i Norge hadde mistanke om milliardfeil

Inngikk millionforlik med en revisor

PricewaterhouseCoopers inngikk i 2015 forlik med Troms Kraft.
Troms Kraft mente PwC burde oppdaget det fiktive regnskapet, og saksøkte revisoren for 1,7 milliarder kroner. Før saken skulle behandles inngikk de to selskapene forlik, men hvor stort beløp Troms Kraft fikk fra sin tidligere revisor ville ingen oppgi.

Men saken mot revisoren Grant Thornton i Sverige gikk uten at partene inngikk forlik.

I dag kom avgjørelsen fra Stockholms tingsrätt, og Troms Kraft fikk ikke medhold i at de kunne tilkjennes erstatning på 1,7 milliarder kroner.

Tingrett mener Grant Thornton ikke har handlet i strid med god revisjonsskikk.

– Overraskende dom

– Dette er en avgjørelse vi bare må ta til etteretning. Det er ikke til å legge skjul på at vi er overrasket over dommen. Det er en svært lang dom og vi må nå vurdere, sammen med våre advokater, om vi skal anke, sier adm. dir i Troms Kraft, Semming Semmingsen.

Troms Kraft ble dømt til å betale saksomkostninger til sin tidligere revisor på nesten 40 millioner kroner.

Revisorselskapet Grant Thornton saksøkte på sin side Kraft & Kultur i tillegg til fire av styrets medlemmer, men heller motsøksmålet fra revisorselskapet førte frem.

Alle styremedlemmene hadde en avtale om at de ikke kunne stå personlig ansvarlig for forhold i selskapet. De fire tidligere styremedlemmene er tilkjent saksomkostninger på tilsammen 33,8 millioner svenske kroner.