Godtar ikke større oppdrettsanlegg

Kåfjord kommune nekter å godta en utvidelse av et oppdrettsanlegg. Ordfører Svein Leiros sier at utvidelsen ikke var gjort tilstrekkelig kjent da kystsoneplanen ble vedtatt, og krever en konsekvensutredning. Troms fylkeskommune mener kommunene i Lyngen ikke følger opp nasjonale målsettinger om å øke akvakultur i Lyngenfjorden, og ber kommunen om å godta utvidelsen.