Gjorde stål til messing: Dømt for grovt bedrageri

Fire menn er dømt for grovt bedrageri og medvirkning til bedrageri mot Hålogaland Ressursselskap Metallco (HRS) i Trondenes tingrett.

Trondenes tingrett

Fire personer er i dømt til grovt bedrageri og medvirkning til grovt bedrageri, i Trondenes tingrett.

Foto: Nils Mehren / NRK

Over en periode på ni år har de fire til sammen svindlet til seg 500.000 kroner fra selskapet.

Fiktive innleveringer av metall

Hovedmannen, en 46-åring, som var ansatt i HRS, registrerte i en periode fra 18. oktober 2007 til 31. oktober 2016 fiktive innleveringer av metall i bedriftens datasystem fra de tre andre. To av dem var en bror (44) og en halvbror (36), i tillegg medvirket en venn ( (49), til bedrageriet.

Blant annet ble det registrert 410 kilo verdiløse båtpropeller i stål som messing. Noe vennen fikk betalt over 20.000 kroner for.

Etter at bedriften fikk mistanke til at registreringene var fiktive, kontrollerte de metallagret. Det viste seg da at det var registrert store mengder metall som ikke var levert.

Pengene som ble overført, ble delt mellom den HRS-ansatte og medhjelpere, til sammen 498.657 kroner. Alle de involverte innrømte straffskyld.

Misbrukt sin stilling

Retten har lagt særlig vekt på at bedrageriet har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, det er begått over lenge tid, det er begått av flere i fellesskap, lovbryteren har misbrukt sin stilling og det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon.

I forbindelsen med etterforskningen ble det også avdekket at hovedmannen oppbevarte sju gram amfetamin.

Hovedmannen er dømt til sju måneders fengsel, der to måneder er betinget, og til å betale 500.000 kroner i erstatning til HRS Metallco AS.

Hans bror til fengsel i 120 dager hvorav 30 er betinget. Han er også dømt til å betale 280.000 kroner i erstatning.

Halvbroren er dømt til samfunnsstraff i 45 timer og til å betale 130.000 kroner i erstatning.

Vennen er dømt til samfunnsstraff i 40 dager, og til å betale 69.813 kroner i erstatning.

Saksomkostninger idømmes ikke.