NRK Meny
Normal

Frykter det blir langt færre forestillinger

– I verste fall mister NOSO 20 prosent av produksjonsbudsjettet.

NOSO på Svalbard

NOSO, Nord-Norsk Opera og symfoniorkester kan få kutt i budsjettet.

Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Det kan i fremtiden bli langt færre forestillinger i regi av NOSO – Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. Årsaken er at de nordnorske fylkeskommunene kutter i orkestrets tilskudd.

– Idag har vi 150 forestillinger i året, det kan bli 30 færre, sier NOSO-direktør Tor Lægreid til NRK.

Nordland, Troms og Finnmark har siden 1991 samarbeidet om finansieringen av nordnorsk kulturliv. Festspillene i Nord-Norge, Landsdelsmusikerne og NOSO er noen av kulturinstitusjonene som har fått pengestøtte gjennom den nordnorske kulturavtalen.

I 2016 forlangte Nordland reforhandling på grunn av dårlig økonomi, og for mange er den nye avtalen trist lesning.

Nordnorsk Viseforum og Nordnorsk Jazzforum har ramlet helt ut, mens Festspillene i Nord-Norge får tilskuddet redusert.

Frykter millionkutt

Tor Lægreid

NOSO-direktør Tor Lægreid frykter orkestret må kutte driftsbudsjettet med i verste fall fem millioner kroner.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

NOSOs fylkeskommunale tilskudd kuttes med fem prosent, fra 8,16 millioner kroner til 7,7 millioner kroner. Kanskje ikke det store kuttet isolert sett, siden orkestrets totalbudsjett er på 90 millioner kroner.

Frykten er at Kulturdepartementet og de to vertskommunene Bodø og Tromsø gjør det samme prosentvise kuttet, blant annet fordi statens andel aldri skal overstige 70 prosent.

– I verste fall mister vi 20 prosent av produksjonsbudsjettet – rundt 5 millioner kroner, sier Lægreid.

– Hvilke konsekvenser får det?

– I første omgang får det konsekvenser for publikum. Men det får også konsekvenser for lyd- og lysmiljøet i Nord-Norge. Vi er også arbeidsgiver for 300 frilansmusikere hvert år. De negative konsekvensene kan bli store, sier Lægreid.

Fylkesråd for kultur i Troms, Willy Ørnebakk, liker ikke å måtte kutte i tilskuddet til NOSO, men viser til at også andre nordnorske kulturinstitusjoner rammes.

– NOSO må gå gjennom egne budsjetter. Jeg skal ikke blande meg inn i prioriteringene, men kanskje er det noe man må legge bort, sier Ørnebakk.

– NOSO er kjempeviktig

Kristin Røymo

Ordfører i vertskommunen Tromsø, Kristin Røymo, håper man slipper å kutte i tilskuddet til NOSO.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

NOSO skal diskutere saken med Kulturdepartementet i juni. Orkestret har også innledet dialogen med vertskommunene. I Bodø og Tromsø håper man å unngå kutt i tilskuddet til NOSO.

– NOSO er kjempeviktig, blant annet som leietaker i kulturhuset Stormen. Som vertskommune har vi forpliktelser for å holde det gående, eller aller helst forbedre mulighetene for NOSO, sier leder i kulturutvalget i Bodø, Randolv Gryt.

Slik tenker også ordføreren i Tromsø.

– Det er ikke automatikk i at Tromsø og Bodø reduserer sine tilskudd fordi fylkeskommunene har for lite penger. Det fylkeskommunene gjør er trist, men min tilnærming er å sikre NOSO, og prøve å unngå at det blir kritisk vanskelig, sier Røymo.

Lægreid beskriver fylkeskommunenes beslutning som lei, og mener det vitner om en landsdel i oppløsning. Rent politisk viser det også mangel på visjoner og ambisjoner, sier Lægreid.

–Dette er ikke med på å skape den bolysten, engasjementet og stoltheten som landsdelen trenger, mener Tor Lægreid.