Flytrafikken økte i nord

Flytrafikken innenlands går tilbake i juli med unntaket av de største lufthavnene i Nord-Norge. Tromsø har en markant økning på 5.7 prosent i trafikktallene i juli, både på utland og innland. Sammenliknet med fjoråret gikk antall reisende på Avinors lufthavner i Norge i juli ned med 3,8 prosent på innland, mens utenlandstrafikken økte med 1,4 prosent.