NRK Meny
Normal

Flere unge jenter opplever overgrep på fest

Troms politidistrikt har en økning på 35 prosent i antall saker som omhandler seksualforbrytelser, sammenlignet med samme periode i fjor.

Fest, alkohol, drikker

Flere unge sier ifra hvis de utsettes for seksuelle overbegrep. Illustrasjonsbilde.

Foto: Colorbox.com


Finnsnes lensmannsdistrikt opplever en kraftig økning i antall saker der unge jenter under 16 år skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep mens de var på fest.

Hittil i år har det kommet inn fem slike saker, mot bare én på samme tid i fjor. Det forteller leder for vold og sedelighetsavdelinga i Finnsnes lensmannsdistrikt, Lena Ronesen Semmingsen:

– Det klassiske er jenter 14–16 år. De er på fest og drikker for mye alkohol, og blir kanskje med på ting de ikke ville gjort hvis de var edru. Det hender også at den motsatte part ikke oppfatter at eksempelvis jenta ikke vil være med på det som skjer.

Drikker før de har lov

Alexandra Moland

Alexandra Moland er glad for at flere varsler om overgrep.

Foto: Privat

Alexandra Moland var russepresident på Senja videregående skole i år. Hun forteller at ungdom drikker lenge før de har lov, og at det er et kjent fenomen – også i Finnsnes-området. Hun er likevel glad for at flere sier fra om mulige overgrep.

– Kanskje er det blitt lettere å si ifra, og kanskje ikke mørketallene er like store nå. I alle fall kan man håpe på det, sier 19-åringen.

Holdningsskapende kampanjer

Lena Ronesen Semmingsen i politiet tror de holdningsskapende kampanjene de siste årene – både opp mot russen, og på ungdomsskolene – har hatt en positiv effekt, og at dette bidrar til at flere sier ifra hvis de opplever seksuelle overgrep.

– Vi driver systematisk forebyggende arbeid på ungdomsskoler der vi snakker om grensesetting og den seksuelle lavalder.